Intelligent markedskommunikasjon

- Tilpasset kommunikasjon i butikk og showroom

- Segmentert markedskommunikasjon dominerer på digitale flater, men er nærmest fraværende ute i butikk.


Segmentert markedsføring med utgangspunkt i kundegrupper

På internett legger vi igjen mange spor om hvem vi er og hva vi liker. Dermed kan annonsene vi eksponeres for bli svært personlige. I varehandelen vil ikke segmenteringen skje helt ned på individnivå. Butikkene og kjedene sitter likevel på svært mye informasjon om sine ulike kundegrupper, som kan benyttes til fordel for både butikken og kundene. 

Eksempler er informasjon om hvilke kundegrupper som handler på ulike tidspunkt, når det er mest travelt og hvordan kundene beveger seg i butikk. Dette datagrunnlaget kombinert med kunnskap om hva som trigger de ulike gruppene, gir grunnlag for en mer effektiv markedsføring. 


Tilpasset annonsering for varehandel


Våre intelligente skjermløsninger kan sørge for at det vises én annonse på et tidspunkt hvor det i hovedsak er barnefamilier som handler, og en annen når kundene typisk er eldre mennesker. Dersom lagersystemet varsler om at en vare er utsolgt, kan annonser med denne varen fjernes fra skjermene. Det blir også enklere å bruke ulike annonser i ulike regioner. Resultatet er en annonsering som oppleves som mer relevant for kundene som befinner seg i butikken på det gitte tidspunkt. 

Bruker man en slik løsning over tid, blir det også mulig å kartlegge hva som egentlig fungerer best i den enkelte butikk under ulike forhold. Dette blir verdifull kunnskap når nye annonser skal produseres og implementeres i skjermløsningen.


Helautomatisk løsning basert på eksisterende data

Det er særlig to store fordeler med denne typen tilpasset markedskommunikasjon, utover effekten det kan ha på kundeopplevelse og salg. Det første er at all data som er bakgrunn for segmenteringen finnes, og mest sannsynlig brukes i andre markedsføringsaktiviteter allerede. Det er med andre ord ikke nødvendig med omfattende datainnsamling for å ta systemet i bruk. Løsningen kan kobles opp mot kassesystem, kundeteller i inngang, lagersystem og kundeanalyser som allerede er utført. Dermed blir den både nøyaktig og virkningsfull, samtidig som det er forholdsvis enkelt å sette opp.

Det andre aspektet er at løsningen kan helautomatiseres. Når tilpasset annonsemateriell er på plass og integrasjon med relevante systemer er satt opp, sørger programvaren for at riktig materiale vises til rett tid. Dette skjer helt uten at innblanding fra butikkens ansatte er nødvendig.


Skjermer som informasjonskilde for bedre kundeflyt

Skjermløsningen er koblet opp mot systemer som gir kundeopplysninger i sanntid. Dermed er skjermene også velegnet til å distribuere informasjon som gir kundene en bedre handleopplevelse. Dersom kundeteller varsler om mange besøkende kan skjermene brukes til å for eksempel informere om kølengde, alternative kasser og annet som legger til rette for en smidigere handel.

Abonnement med stor fleksibilitet

Standard Abonnement (mest normalt)

Standard Abonnement - Innhold

Inkludert i abonnement

Alt fra Starter +


 • Velkomstmelding til besøkende m/logo og ulike bakgrunner
 • Markedsmateriell og profilering, video/bilder/tekst. Styrt av metadata
 • 2 (salgs)konkurransemoduler – manuell input
 • Bransjenyheter fra egen bransje
 • Kontrollpanel på web
 • Direkte visning av utsnitt av websider
 • Premier League, Eliteserien og Get-ligaen resultater og tabeller
 • Google analytics
 • Børskurser (noen kurser krever ekstra abonnement med OMS)
 • Kan styre flere skjermer med ulikt innhold
 • Flere kilder inn i samme skjermvisning
 • Ubegrenset "lag" og design plassering
 • Egne sportsnyheter

Oppstart Abonnement - Kr. 7500,-

Alt fra Starter +

 • Support
 • Monitorering av løsningen
 • Alle endringer innenfor abonnement
 • Feilsøking
 • All input og layouter i henhold til kundens profil, fonter og design
 • Oppgraderinger til nye versjoner
 • CMS webverktøy for enkel publisering


Tillegg - opsjoner som kan kjøpes i tillegg

 • Skjermer og projektorer
 • Montering
 • Produsere innhold
 • Publisere innhold
 • Kontrollpanel på touch
 • Sportspakke Premium
 • Instagram og Twitter feed

Kr. 1490,- pr mnd

Sett kunden i rett handlemodus

Kunder som trives i en butikk vil bli værende lenger. Dermed blir det også mer sannsynlig at besøket ender med et kjøp. En digital LED-skjerm med rett budskap kan bidra til å skape den rette stemningen for å handle akkurat de varene butikken har å tilby. Vises det store bilder fra snøkledde alper, blir det for eksempel mer fristende med nytt skiutstyr. Vi har også sett god effekt av å vise annet innhold på skjerm i butikk. Direktesendte idrettsarrangementer eller barnefilmer for de minste, kan bidra til at kundene tilbringer lengre tid i butikken enn de ellers ville ha gjort. 

Skjermene alene er ikke naturligvis ingen garanti for høyere trivsel i butikken, men de kan være et verdifullt aspekt ved den totale kundeopplevelsen.

Se mer - klikk videre


Cenera AS

Vollsveien 13g, 1366 Lysaker

Org: 992 516 615

Tlf: 24 07 75 55 / post@cenera.no / www.cenera.no

Guide til Digital signage - klikk her